STEM

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

21. yy da doğa bilimleri eğitiminin en önemli amaçlarından birisi de bireye çevresindeki nesneler ve gelişen olaylar üzerine düşünüp bunlar hakkında sorular sorabilme alışkanlığının kazandırılmasıdır. Bu alışkanlık bireyin ancak bilimsel sorgulama yöntemini kavradığında mümkündür. Bu süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Soru Sor! – Gözlem Yap – Rasyonel Tahminlerde Bulun – Bilimsel Bir Öngörüde Bulun (Bir Hipotez Geliştir) – Test Et – Verileri Analiz Et – Bir Sonuca Var.

Bireyin ders sırasında ve günlük yaşamında sadece gözlem yapıp ve dinlemesinin ötesine geçmesi için bir ya da bir kaç alanda ilgi ve meraka sahip olması gerekmektedir. Bir discipline karşı var olan merak öğrenciyi o konuda daha fazlasını öğrenmeye ve doğal olarak sorular sormasına neden olacaktır.

İşte bu sebeple Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi’nde öğrencilerin dahil olduğu tüm öğretici aktivitelerde öğrencinin ilgisinin başlaması, var olan merakının beslenmesi ve elbette öğrendikleri hakkında bilimsel sorgulama yapabilmesi amaçlanmaktadır. Bu alışkanlığı sadece merkezimizde geçirdiği sınırlı zaman aralığında değil bundan sonraki yaşamına dahil edip bir düşünce biçimi haline getirmesi en önemli amaçlarımızdandır. Birbirinden farklı, çok çeşitli disiplinlerde var olan atölyeler ve eğitimler bu amaçlara ulaşabilmemizde önemli araçlardır.