STEM

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

Bu öğrenme yöntemi, öğrencilerin önceden belirlenmiş bir zaman aralığında, ilgilerini çeken bir konuda, özgün ve nitelikli sorular sorarak bu sorulara yanıt aradığı, yanıtlar için geniş çaplı araştırmalar yaptığı ve tüm bunları yaparken deneyim kazandığı bir yöntemdir. Bu sebeple proje tabanlı öğrenme çağımızın getirdiği bir zorunluluktur ve yenilikçi eğitimin önemli bileşenlerindendir.

Proje tabanlı eğitimde bireyler;

Zorlayıcı Sorular Sorarlar: Sorulmamış ve yanıtlanması için çaba gerektiren nitelikli sorular öğrenmenin çerçevesini belirler.

Çok Yönlü Araştırma Yaparlar: Sorulara yanıtlar bulabilmek için kişiler ve kurumlar ile görüşme (röportaj gibi), elektronik ortamda ve basılı kaynaklarda tarama, deneyler yapma gibi farklı araştırma yöntemleri denenir.

Özgün Sorular ve Yanıtlar: Özgün ve nitelikli sorular iyi bir araştırma sürecinden sonra özgün cevaplara götürür ve bu bireylerin keşfetmenin bir parçası olmasını sağlar.

 

Sonuçlarla Kritik Yaparlar: Varılan sonuçlar üzerine bireyler bir tartışma yapar böylelikle elde edilecek ürünün (proje çıktısı, sunum, görsel, video, tasarım, deney dizisi vb) alt yapısı oluşturulur.

Toplum İçin Ürün Oluştururlar: Bireyler bir takım çalışması sonucunda yukarıdaki adımları izleyerek topluma sunacakları, yayınlayacakları bir ürün elde ederler. Bu bireyleri toplum içerisindeki sorunlara karşı, toplumun çözüm üreten bir parçası kılar.

 

STEM ve Bilim Merkezi yukarıdaki çalışma basamaklarının kazandırdığı değerlerden ötürü bu öğrenme yöntemini benimsemiştir ve uygulamaktadır.