STEM

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

Bilimsel gelişmeler baş döndüren bir hızdadır ve insanlığa etkisi de aynı derece hızlıdır. Yaşamın her alanında gelen değişim şüphesiz en önemli alanlardan birisi olan eğitimde de gerçekleşmiştir. Doğayı ve evreni anlamak için adeta bir anahtar olan matematik oldukça önemli iken daha da önemli hale gelmiştir. Kavramları ve olayları anlamak için metematikten, matematiksel modellemeden yararlanmak büyün bir kolaylık sağlar ve bilgiyi kalıcı yapar.

Bugün matematiksel modelleme teknolojiden, tıp bilimine, uzay teknolojisinden mimarlığa, ekonomiden mühendislik uygulamarına kadar her yerde kullanılmaktadır. STEM ve Bilim Merkezimizde yapılan aktiviteler bireyin,

Öğrendikleri hakkında model geliştirebilmesine açıktır

Gerçeğe yakındır ve aynı zamanda günlük yaşamla ilişkilidir

Bireyin kendisini değerlendirebilmesine olanak sağlar

Oluşturulan model başka sistemlere uyarlanabilir ve genellenebilirdir.

 Bugün her alanda matematiksel modelleme yapabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.