STEM

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

İçinde bulunduğumuz çağda bilgi işlemsel düşünce (ya da bilgisayarca düşünme) yalnızca bilgisayar mühendislerinin ihtiyaç duyduğu bir şey değildir. Artık birey doğduğu andan itibaren dijital teknolojiler hayatının bir parçası haline geliyor ve yaşam boyu hayatının her alanında kullanıyor. B ilgi İşlemsel Düşünme yöntemini önemsiyoruz çünkü bu düşünme şekli bireye,

Problemleri dijital ortama taşıyıp çözebilme

Veriyi mantıksal olarak analiz etme

Var olan veriyi modelleme ve simüle edebilme

Zamandan ve diğer etkenlerden tasarruf edebilme

Bir problem farklı problemlerle birlikte düşünebilme ve karşılaştırabilme gibi

Kazanımlar sunar.  Bu çerçevede STEM ve Bilim Merkezinde eğitimler bu kazanımları dikkate alır. Mobil Programlama, Arduino gibi eğitimlerle katılımcılara bu kazanımlar verilir.