STEM

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

Yakın gelecekte nesnelerin birbiriyle uzaktan etkileşim halinde olacağı ve hayata dair problemlerin çözümünü makinelerin yapay zekâ ile yapacağı, birçok iş sektörünün önemini kaybederek yeni iş sektörlerinin doğacağı aşikârdır. Bu yüzden bireylerin yeni iş alanlarında şimdiden kendilerini geliştirmeleri büyük önem arz etmektedir.

 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek ülkeler için artık bir zorunluk haline gelmiştir. Bununda ancak STEM Yaklaşımıyla yapılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü STEM Yaklaşımı fen ve matematik derslerindeki soyut bilginin, uygulamalarla ürün ve yenilikçi buluşların bütünleşmesini amaçlayan bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşımaktadır.

Gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip yeni eğitim sistemlerini STEM eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler.

Bunun gerekçesi olarak da son dönemlerde bilgi çağında, insan gücünden ziyade ve üretim alanlarında yapılan zihinsel becerilerin artırılması zorunluluk olarak görülmektedir.

            Bulunduğumuz çağ itibarı ile artık öğrencilerin problemlere çözüm üreten, sorumluluk bilinci gelişmiş, teknolojiyi etkin kullanan, İşbirliği içerisinde çalışan bir eğitim yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin artık soyut bilgileri somutlaştıracak ürünler oluşturup inovasyon yapma becerisine erişmesi STEM eğitiminden geçmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin güçlü bir ülke konumuna ulaşması bu yaklaşımla mümkün olmaktadır.