STEM

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

STEM; Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülerek karşılaştığı problemlere anlık çözüm üretebilen ve düşündüğünü hayata geçirebilecek bilgi toplumunu oluşturmayı amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır.