ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu

EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN.

 1. ETKİNLİĞİN ADI:

Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

     Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Projeler ve proje türlerini bilir.
 • Proje hazırlama süreçlerini bilir.
 • Projelere fon sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler konusunda bilinçlenir.
 • Önleyici ve destekleyici faaliyetler için sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliğini fark eder.
 • Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri konusunda bilinçlenir.
 • Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlenir
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği yapılacak kuruluşları bilir.
 • Proje hazırlanabilecek kurum ve kuruluşların web sayfalarını takip eder.
 • Okul ve Çevresinde Uygulanan Projeler konusunda bilgi edinir.
 • Örnek uygulamalarla proje hazırlama ve başvuru aşamalarını öğrenir.
 • Proje faaliyetlerinde yer almanın kişisel ve mesleki gelişimine katkısının farkına varır.
 • Öğrenen okul; sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri, iyi örnekler konusunda bilinçlenir.
 • Örnek bir proje teklif dosyası hazırlar.
 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

     Eğitimin süresi 22 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

     Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Bu programların düzenlenmesi, yönetici ve öğretmenlerimizin proje hazırlama konusunda bilgilerini artırarak kurumlarında proje yazma konusunda farkındalık oluşturmak,  projeleri üretme ve yürütme kapasitesini artırmak, kendi kurumlarına ve yörelerine bu çalışmaları yansıtmaları, uygulamaları, ülke ekonomisine katkı sağlamaları konusunda bilgi ve yeterliklerini geliştirmek ihtiyacından kaynaklanmıştır.
 • Bu etkinlik öğretmenlere eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası proje hazırlama, proje sonuçlarından yararlanma ve uygulama becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlileri olarak bu konularda donanımlı akademisyen, idareci, uzman ya da öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Dersler tüm öğretmenlerin aktif katılımıyla gerçekleşecektir.
 • Kursun sonunda her öğretmen bir taslak proje teklifi hazırlayacaktır.
 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süresi

Projeler ve Proje Türleri

 • Proje nedir?
 • Mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği

Proje hazırlama süreçleri

 • Projenin unsurları
 • Proje ilanı
 • Proje konusu
 • Ortak kurumlar
 • Belge temini
 • Proje yazma
 • Başvuru
 • Belgelendirme
 • Mantıksal çerçeve
 • Faaliyet planı ve bütçe analizi

4

 

Örnek proje sunumu

 • Okul/kurumun dâhil olduğu bir projenin kapsamlı bir biçimde tanıtılması

(Eğitim görevlilerinin görev yaptığı kurumda daha önce gerçekleştirmiş oldukları projelerin paylaşılması)

4

      Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar

 • TÜBİTAK
 • Kalkınma Ajansları
 • YTB
 • TİKA
 • MFİB
 • ABGS
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Yerel Yönetimler
 • Ulusal Ajans

- KA1 projeleri

- KA2 projeleri

- KA3 projeleri

       - Diğer Erasmus+ projeleri

4

      Sosyal Sorumluluk Projeleri:     

 

      Görev Yapılan Bölgenin Demografik, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Risk Faktörleri

      Bölgenin risk faktörleri

 • Yoksulluk
 • Aile içi şiddet
 • Çalışan çocuklar
 • Çocuk gelinler
 • Cinsiyet ayrımcılığı
 • Bağımlılık
 • Şiddet
 • İstismar
 • Kültürel farklılıklar
 • Engelli mahrumiyetleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.

 • İlgili Bakanlıklar
 • Yerel yönetimler
 • Güvenlik birimleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Her bir öğretmenin kendi çalıştığı bölgeye ilişkin sunumu

4

 

Örnek Proje Dosyası Hazırlama ve Grup Sunumları.

 

6

Toplam

22 saat

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ