ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYIN INDESIGN KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Bilgisayar Destekli Yayın Indesign Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI 

Bu faaliyet; elektronik veya basılı ortamda çok sayfalı yayınlar oluşturmak isteyen öğretmenler ve yöneticiler için Bilgisayar Destekli Yayın konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Bilgisayar destekli yayın programlarının işlevini açıklar.
 • Bilgisayar destekli yayın programının ara yüzünü tanır.
 • Programa özgü araçları ve panelleri kullanır.
 • Cetvel, kılavuz ve ızgaraları kullanır.
 • Çizim araçlarını kullanır.
 • Geometrik şekiller çizer.
 • Vektörel çizimler yapar.
 • Renk modellerini kullanır.         
 • Düz ve degrade renk uygulamalarını yapar.
 • Karakter ve paragraf düzenlemelerini yapar.
 • Karakter ve paragraf stillerini kullanır.
 • Tablo ve hücre stillerini kullanır.
 • Harici metinler ve resimler ekler.
 • Etkileşimli belgeler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili temel konu ve kavramları analiz eder.
 • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

A. MESLEKİ BİLGİ

      A1.Alan Bilgisi

      B. MESLEKİ BECERİ

      B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

      B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

      C. TUTUM VE DEĞERLER

      C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 5 gün 30 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ  

Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan ve temel düzey bilgisayar kurs belgesi almış yönetici ve öğretmenler.

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 • Eğitim görevlisi olarak Bilgisayar Destekli Yayın (Indesign) alanında akademisyenler, bu alanda hizmetiçi eğitim görmüş öğretmenler/uzmanlar eğitim görevlisi olarak görevlendirilecektir.
 • Sınıflarda internet bağlantısı, özellikleri birbirinin aynısı ve kullanılacak yazılımların kolaylıkla çalışabileceği kursiyer sayısı kadar bilgisayar, öğretmen bilgisayarı, projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olmasına, her grup için katılımcı sayısının 20 kişiyi geçmemesine özen gösterilecektir.
 • Bu faaliyet merkezi/mahalli olarak düzenlenebilir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

  Ders Saati

Çalışma Alanı (Arayüz)

 

 • Menüleri Tanıma
 •   Araçları (Tools) Kullanma
 •   Panelleri Tanıma/Pages Panelini Kullanma
 • Cetveller, Kılavuzlar, Izgaraları Kullanma

5

Çizim Yapmak

 

 • Çizim araçlarını tanıma ve kullanma
 • Geometrik şekiller çizme
 • Vektörel (Pen Tool) çizimler yapma

6

Renklerle Çalışmak

 

 • Renk Modelleri (RGB, CMYK)
 • Düz renk uygulamaları
 • Degrade renk uygulamaları

5

Harici Öğeler

 • Harici Metinler Ekleme
 • Harici Resimler Ekleme
 • Etkileşimli Belgeler Oluşturma

 

6

Metinlerle Çalışmak

 

 • Karakter ve Paragraf Panellerini Kullanma
 • Karakter ve Paragraf Stillerini Kullanma
 • Tablo ve Hücre Stilleri Kullanma

6

Ölçme ve Değerlendirme

2

Toplam

       30 saat

     

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ