ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

ARDUİNO UYGULAMALARI (İLERİ SEVİYE) KURSU

 Eğitim Programları için tıklayınız.  

 1. ETKİNLİĞİN ADI:

 

         Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI 

 

Bu etkinlik öğretmenleri “Arduino Uygulamaları İleri Seviye”  konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaların disiplinler arası nasıl ilişkilendirileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyerin şu kazanımlara sahip olması beklenmektedir;

                   

 • Arduino UNO kartını tanır.
 • Arduino IDE yazılımını ve kütüphanelerini kurar ve IDE arayüzünü kullanır.
 • Lehim yapma temel becerilerini kazanır.
 • Breadboard kullanımını bilir.
 • Arduino ile Seri Port üzerinden haberleşme komutlarını kullanır.
 • I2C’li 16x2 LCD ekran üzerinde istediği mesajları görüntüleyecek komutları bilir.
 • Arduino ile 4x4 Keypad modülü kullanarak uygulama yapar.
 • Arduino ile RFID modülü kullanarak uygulama yapar.
 • Arduino ile Joy-stick modülü kullanarak uygulama yapar.
 • Arduino ile Kızılötesi modülü ve Kızılötesi Kumanda kullanarak uygulama yapar.
 • Arduino ile Bluetooth modülü kullanarak uygulama yapar.
 • Arduino ile H Bridge modülü kullanarak DC motor kontrol uygulamaları yapar.
 • Arduino ile Role Modülü kullanarak anahtarlama uygulamaları yapar.
 • Servo motoru kullanarak uygulamalar yapar.
 • Kullanabildiği modüllerin birden fazlasını birlikte kullanarak projeler geliştirir.
 • Alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeye isteklidir.
 • Öğretmenlikte sürekli öğrenmenin önemini savunur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.

 

 1. A.MESLEKİ BİLGİ:

       A1.Alan bilgisi

B. MESLEKİ BECERİ

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C. TUTUM VE DEĞERLER

C4.Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

            Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan "Arduino Uygulamaları Temel Seviye" başarı ile tamamlamış öğretmenler.

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Eğitim görevlileri olarak bu alan uzmanı akademisyenler, uzmanlar, ya da Arduino Uygulamaları Eğitmeni Sertifikası alan öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli  tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin bitiminde 50 sorudan oluşan test uygulanacaktır.
 • Faaliyet merkezi ve mahalli olarak planlanacaktır.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

Konuların Dağılım Tablosu

 

Konular

Süresi

Arduino UNO kartı ve breadboard ve temel devre elemanları tanıtımı

1

Arduino IDE yazılımı ve kütüphanelerinin kurulumu ve arayüz tanıtımı

1

Seri port haberleşme komutları ve uygulama örnekleri

2

I2C’li 16x2 LCD Ekran kullanımı ve uygulama örnekleri

2

4x4 Flex Keypad kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Arduino ile RFID Modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Lehim yapma temel becerileri eğitimi ve uygulamaları

1

Arduino ile Servo Motor kullanımı ve uygulama örnekler

1

Arduino  ile Joy-stick kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Arduino ile Kızıl ötesi modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Arduino ile Role modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Arduino ile Bluetooth modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Arduino ile ULN2003A modülü ile Step motor sürme uygulamaları

2

Arduino ile H Bridge modülü ile DC motor sürme uygulamaları

2

Arduino ile Bluetooth kontrollü robot yapımı

3

Arduino ile engelden kaçan robot yapımı

2

     Ölçme Değerlendirme (Sınav)

1

Toplam(Saat)

30

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ