ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

EĞİTİM MATERYALİ GELİŞTİRME KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Eğitim Materyali Geliştirme Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Materyal geliştirme kavramı ve teorik bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Materyal geliştirme konusunda kullanılan araçlar ve materyal çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Materyal tasarım ve hazırlama ilkelerini bilir.
 • Etkinlik ve materyal örneklerini tanır ve alanıyla ilgili bir konuda materyal geliştirir.
 • Materyal geliştirme ile ilgili uygulamaları yapar.
 • Eğitim materyallerini değerlendirir.

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Temel Eğitimde görevli sınıf öğretmenleri

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Bu etkinlik; temel eğitimde görevli sınıf öğretmenlerine öğretim sürecinde materyal ve etkinlik geliştirme konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgi kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlisi olarak; “Eğitim Materyali Geliştirme” alanında uzman akademisyen ya da bu alanda/konuda hizmetiçi eğitimler veren uzman/öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim,  internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahtanın bulunduğu eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Eğitim, konferans oturma düzeninde olan eğitim ortamında yapılacaktır.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 40 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 25 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 50 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre

(Saat)

Ön Test

1

Materyal Geliştirme Kavramı ve Teorik Bilgileri

 • Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreç
 • Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarımı Kavramları
 • Öğretim Materyali Kavramı ve Tarihte Gelişim Süreci

4

Materyal Geliştirme Konusunda Kullanılan Araçlar ve Materyal Çeşitleri

 • Materyal Çeşitleri (Tahta, Bilgisayar, Tarayıcı, Dijital Kamera, Cep Telefonu, Televizyon, Canlı Kitap, Sesli Kitap, VCD/DVD Player, Ansiklopedi, Kitap, Resim, Grafik ve Şemalar, Kavram Haritaları, Bulmacalar, Albümler, Gerçek Nesne ve Modeller, Kukla, Deneyler vb.)

      4

Materyal Tasarım ve Hazırlama İlkeleri

 • Öğretim Materyallerini Tasarlama İlkeleri
 • Öğretim Materyallerini Hazırlama İlkeleri
 • Ders Materyali Geliştirme Aşamaları

4

Etkinlik- Materyal Örnekleri ve Materyal Geliştirme

 • Etkinlik ve Materyal Örnekleri (Kaç Tane, Beş Duyu Organımız, Geometri Tahtası, Uçurtma, Eşyalarımız, Süsleme, Çarkı Mevsim, Kan Dolaşımı Modeli, Baraj Maketi vb.)

4

 Materyal Geliştirme Uygulamaları

9

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

 • Yazılı, Görsel, İşitsel Materyallerin Değerlendirilmesi
 • Bilgisayarda Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesi
 • Multimedya ve Modellerin Değerlendirilmesi

2

Ölçme ve Değerlendirme ( Sınav)

2

Toplam

30

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ