ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

MÜZE EĞİTİMİ KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

 

Müze Eğitimi Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

Bu faaliyet;  Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri ,dersler ve  disiplinler arası ilişkilendirme yaparak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Müze ve kültürel miras kavramlarını açıklar
 • Müze ve miras –kültürel miras, doğal miras, teknolojik miras- kavramlarını açıklar.
 • Müze eğitimi süreçlerine yönelik uygulama becerisi kazanır.
 • Müzelerde yapılacak eğitim etkinliklerinin verimli ve ilgi çekici olması için uyması gereken ilkeleri sıralar.
 • Okulda veya okul çevresinde yapılabilecek müze eğitimi etkinliklerine yönelik uygulama becerisi kazanır.
 • Müzelerin öğrenmedeki önemini açıklar.
 • Müzede/müze eğitiminde öğrenme yaklaşım ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Müze eğitiminde hedef gruplara yönelik iletişimin önemini açıklar.
 • Müze eğitiminde yöntem ve teknik seçimini etkileyen faktörleri sıralar.
 • Müze eğitiminde farklı yaş seviyelerine yönelik yöntem ve teknikleri uygular.
 • Müzede teknoloji kullanımının önemini açıklar.
 • Müzede teknoloji kullanımına yönelik atölye çalışması yapar.
 • Müze eğitimi süreçlerinde teknoloji kullanımına yönelik uygulama becerisi kazanır.
 • Müze eğitiminde ölçme ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları tanımlar.
 • Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir.
 • Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Doğal çevre ile tarihsel mirasın korunması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

 

 1. MESLEKİ BİLGİ

A1 Alan bilgisi

A2 Alan eğitimi bilgisi

B. MESLEKİ BECERİ

B1 Eğitim Öğretimi Planlama

B3 Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C. TUTUM VE DEĞERLER

C1 Milli Manevi ve Evrensel Değerler

C4 Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenler

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Eğitim görevlisi olarak;  Müze eğitimi alanında uzman akademisyen ya da bu alanda hizmetiçi eğitimler veren uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabilecekleri biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitimin atölye çalışmasına yönelik kısımları müze ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim mahalli  olarak düzenlenecektir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

   

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre (Saat)

Müze ve Miras

 • Kültürel Miras
 • Doğal Miras
 • Teknolojik Miras

2

Müze Eğitimi Süreçleri

 • Müze Öncesi
 • Müzede
 • Müze Sonrası

4

Müze Uygulanan Eğitim Programları ve Öğretim

 • Müze Eğitiminde Yapılacak Etkinliklere Yönelik İlkeler
 • Müzede/Müze Eğitiminde Öğrenme Yaklaşım ve Kuramları

2

Müzede Öğrenme

4

Müze Eğitiminde Farklı Yaş ve Seviyelere Göre Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Müzede uygulama çalışması (Yaş grupları, özel gereksinim grupları, aileler, risk altındaki çocuklar)

 • Okul öncesi ve 1. Sınıf
 • İlkokul 2,3,4
 • Ortaokul 5,6,7,8
 • Lise 9,10,11,12

6

Müze Eğitimi Süreçlerinde Teknoloji Kullanımı

2

Müzelerde Ölçme ve Değerlendirme

2

Örnek Müze Eğitim Planı Hazırlama ve Sunumu

 

6

Ölçme ve Değerlendirme

2

 Toplam

30

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ