ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

SİBER GÜVENLİK,BÜYÜK VERİ VE YAPAY ZEKA KURSU(TEMEL SEVİYE)

 1. ETKİNLİĞİN ADI   

 

Siber Güvenlik, Büyük Veri ve Yapay Zekâ Kursu (Temel Seviye)
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

Bu faaliyet, Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenlerinin temel seviye siber güvenlik, büyük veri ve yapay zekâ konuları hakkında bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 • Bilgi güvenliğinin önemini açıklar.
 • Parola güvenliğinin önemi açıklar.
 • Temel bilgisayar güvenliği kavramlarını kullanır.
 • Parola belirleme kurallarını açıklar.
 • Güçlü parola oluşturur.
 • Internet ve sosyal medya güvenliğinin önemi açıklar.
 • İnternet ortamında güvenli iletişim kurar.
 • İnternet tarayıcılarının güvenlik ayarlarını yapar.
 • Sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını yapar.
 • Sosyal medya saldırılarına karşı önlem alır.
 • Bilişim hukuku ve bilişim suçları konularını açıklar.
 • Bilişim sistemlerine izinsiz müdahale etmenin yasal olmadığını açıklar.
 • Sanal ortamda kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiğini örneklerle açıklar.
 • Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeleri açıklar.
 • Kişisel verilerin işlenme şartlarını açıklar.
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri açıklar.
 • Büyük veri kullanım alanlarını açıklar.
 • Yapay zekânın tanımını yapar.
 • Bilgi ve veri kavramlarını açıklar.
 • Siber ortamda bilgi güvenliğinin önemini açıklar.
 • Siber olaylara karşı alınacak tedbirleri açıklar.
 • Yazılım ve donanım bileşenlerinin tanımını yapar.
 • İnternet kavramını tanımlar.
 • İnternet tarayıcılarının güvenlik ayarlarını yapar.
 • Sosyal medyadaki güvenlik ayarlarını yapar.
 • Sosyal mühendislik kavramını kullanır.      
 • Siber olaylara müdahale yöntemlerini açıklar.
 • Zararlı yazılımların ne olduğunu açıklar.
 • Zararlı yazılımların sisteme verebileceği zararları örneklerle açıklar.
 • Zararlı yazılım bulaşma yöntemlerini açıklar.
 • Zararlı yazılımlardan korunma yöntemlerini açıklar.
 • Siber istihbarat kavramını açıklar.
 • Bilgi toplama tekniklerini açıklar.
 • Adli bilişim kullanım alanlarını açıklar.
 • Dijital oyunlardaki tehditlerin neler olduğunu açıklar.
 • Dijital oyunlardaki tehditlerden korunma yollarını sıralar.
 • Siber saldırı ve savaşın tanımını yapar.
 • Hacker/hacking/lamer kavramlarını açıklar.
 • Mobil cihazların güvenliğini sağlar.
 • Alanını öğretim programını tüm öğeleriyle açıklar.
 • Sağlıklı güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan beceriler sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına sahiptir.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

 

 1.  MESLEKİ BİLGİ

 Al. Alan Bilgisi

 A2. Alan Eğitimi Bilgisi

 

 1.  MESLEKİ BECERİ

 B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

 B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

 

 1.  TUTUM VE DEĞERLER

 C3. İletişim ve İş Birliği

 C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 21 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Eğitim görevlileri olarak;“Siber Güvenlik, Büyük Veri ve Yapay Zekâ” konularında görev alan ya da bu konuda hizmet içi eğitimler veren uzman ve öğretmenler / eğitmenler görevlendirilecektir.
 • Kursiyer sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Eğitim, merkezi / mahalli olarak düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı etkileşimli tahta ya da projeksiyon cihazı olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Kurs süresince gerekli görüldüğü zamanlarda gezi, gözlem ve incelemeler yapılacaktır.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Kursiyer sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre (Saat)

Bilgi Güvenliği

Parola Güvenliğinin Önemi

 • Temel Bilgisayar Güvenliği
 • Parola Belirleme Kuralları
 • Parolalar Nasıl Saklanmalı?

Internet ve Sosyal Medya Güvenliği

 • İnternette Güvenli İletişim
 • Sosyal Medyadaki Güvenlik Ayarları
 • Profil Yönetimi
 • Gizlilik Ayarları
 • İnternet Tarayıcılarının Tanımı
 • Tarayıcı Eklentileri
 • Çerez Yönetimi

2

Bilişim Hukuku

 • Bilişim Hukuku Yasal Mevzuatı
 • Kişisel Veri Nedir?
 • Özel Nitelikli Veri Nedir?
 • Açık Rıza
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması (Yurt İçi-Yurt Dışı)
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı
 • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
 • Suçlar ve Kabahatler

2

Büyük Veri

 • Neden Büyük Veri?
 • Büyük Veri Nedir?
 • Büyük Veri Karakteristik Özellikleri
 • Tiplerine Göre Büyük Veri
 • Büyük Veri Kullanım Alanları

2

Yapay Zekâ

 • Yapay Zekâ Nedir?
 • Makine Öğrenmesi Nedir?
 • Derin Öğrenme Nedir?
 • Derin Öğrenme Üzerine Bir Uygulama

2

Siber Güvenlik

 • Bilgi ve Veri Kavramları
 • Bilgi Güvenliği Prensipleri
 • Siber Olay ve Örnekleri
 • Alınacak Tedbirler
 • Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin Tanımı
 • İşletim Sistemleri ve Temel Ağ Bileşenleri
 • Internet Nedir?
 • Ağ Temelleri ve Protokolleri
 • İletişim Teknolojilerinin Tanıtımı
 • İnternet Tarayıcılarının Tanımı
 • Tarayıcı Eklentileri
 • Çerez Yönetimi
 • Şifre Yönetimi
 • İnternette Güvenli İletişim
 • Sosyal Medyadaki Güvenlik Ayarları
 • Profil Yönetimi
 • Gizlilik AyarlarıTemel Bilgisayar Güvenliği
 • Parola Belirleme Kuralları
 • Şifreleme Algoritmaları (Parolalar nasıl saklanır)
 • Özetleme Algoritmaları
 • Parola Güvenliğini Sağlama
 • Gizli Sorular
 • İki Aşamalı Doğrulama Seçimi
 • Biometrik Kimlik Doğrulama
 • Güvenlik Yapılandırması (Sıkılaştırma)
 • Windows
 • Linux
 • Android
 • IOS
 • Ağ cihazları
 • Uygulama Güvenliği
 • Sistem Geri Yükleme ve Yedekleme
 • Sosyal Mühendislik Ne Demek?
 • Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri
 • Oltalama ve E-Posta Güvenliği
 • Sosyal Mühendislik Korunma Yöntemleri

4

Siber Güvenlik (Siber Olaylara Müdahale)

 • Giriş
 • Tarihçe
 • Örnek Bilgisayar Olayları
 • Örnek SOME’ler ve Organizasyonlar
 • SOME Temel Konuları
 • SOME Kavramı
 • SOME Çerçevesi
 • SOME Servis Çerçevesi
 • Siber Olay Müdahale Süreci
 • Olay Müdahale Servis Tanımı
 • Olay Müdahale Servis İşlevleri
 • SOME Operasyonel Elemanları
 • Yazılım
 • Donanım
 • Politika ve Prosedürler

2

Siber Güvenlik (Zararlı Yazılımlar)

 • Zararlı Yazılım Türleri
 • Zararlı Yazılım Bulaşma Yöntemleri
 • Zararlı Yazılımlardan Korunma Yöntemleri

2

Siber Güvenlik (Siber İstihbarat)

 • Siber İstihbarat
 • Atak Yüzey Analizi
 • Bilgi Toplama Teknikleri
 • Siber Tehdit İstihbaratı
 • İstihbarat Çevrimi
 • Saldırganlar
 • Teknik ve Taktikler
 • Hedefler
 • APT Saldırıları
 • Adli Bilişim Kullanım Alanları
 • Delil Türleri
 • Olay İncelemesi ve Olay Raporu
 • Kullanılan Araç ve Yöntemler
 • Dijital Oyun Türleri ve Sınıflandırılması
 • esrb.org
 • pegi.info
 • commonsensemedia.org
 • Dijital Oyunlardaki Tehditler ve Korunma Yolları

2

Siber Güvenlik (Siber Füzyon Merkezi Gezisi)

 • SIC (Siber İstihbarat Merkezi)
 • SOC (Siber Operasyon Merkezi)
 • ZYAL (Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı)

2

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)

1

Toplam

21

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ