ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

BİLİŞİMLE ÜRETİM EĞİTİMİ KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Bilişimle Üretim Eğitimi Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMACI

  Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlere üç boyutlu tasarım ve kodlama konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 • Eğitimde üç boyutlu tasarım kullanım alanlarını açıklar.
 • Üç boyutlu tasarım programları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Üç boyutlu tasarım hakkında teknik bilgi ve beceri kazanır.
 • Üç boyutlu tasarım gerçekleştirir.
 • Akıllı cihaz tasarımı yapar.
 • Kazanımlara uygun proje tasarımı yapar.
 • Hazırladığı Projelere yönelik sunum yapar.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİLİKLER

A. MESLEKİ BİLGİ

    A1.Alan Bilgisi

   

B. MESLEKİ BECERİ

   B2.Öğrenme Ortamları Oluşturma

   B3.Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

 

 

 

C. TUTUM VE DEĞERLER

     C3.İletişim ve İş Birliği

     C4.Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 25 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan tüm öğretmenler.

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Eğitim görevlisi olarak üç boyutlu tasarım ve kodlama konusunda/alanında uzman akademisyen ya da bu alanda/konuda hizmet içi eğitimler veren öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Dersler, uygulama ağırlıklı aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
 • Sunular görsel araçlarla desteklenecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Bu faaliyet merkezi/mahalli olarak düzenlenecektir.
 • Her sınıf için katılımcı sayısının 20 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.

 

 1.  ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

           Konu Dağılım Tablosu

KONULAR

  Süre

Eğitimde Üç Boyutlu Tasarım Kullanım Alanları

 • Üç Boyutlu Tasarım Programları

2

Üç Boyutlu Tasarım:

 • Kırık Düğme
 • Kalemlik
 • Havan Dibek

4

Akıllı Cihaz Tasarımı

 • Led ile Sinyal Yakalım
 • Işığın Gücüne Göre Led Yakalım (LDR-LED)
 • Ortam Isısını Ölçelim
 • RGB Led Kullanımı
 • Tilt ile Deprem Simülatörü
 • Akıllı Ev Projesi

5

Üç Boyutu Proje Tasarımı

 • Akıllı Sera Projesi
 • Vinç Projesi

10

 

Proje Sunumları

2

Ölçme ve Değerlendirme

2

TOPLAM

25

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ