ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

PATENT VE FAYDALI MODEL KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI:

 

Patent ve Faydalı Model  Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

     Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları kavramı bilir.
 • Patent, Marka ve marka çeşitleri tanır.
 • Marka ve Patent araştırmasını yapar.
 • Marka, Patent, Faydalı Model başvurusunu yapar.
 • Ulusal ve uluslararası Patent ve Marka Başvurusunu hazırlar.
 • Patent, Marka ve tescil yenilemeyi bilir.
 • Tasarım Başvurusu ve Tescil İşlemlerini bilir/yapar.
 • Online tasarım başvurusu hazırlar.
 • Patent teşviklerini öğrenir.

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan atölye laboratuvar öğretmenleri ve alan şefleri.

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Bu etkinlik öğretmenleri Patent, Marka, Tescil ve Faydalı Model Başvurularında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlileri olarak bu konularda donanımlı idareci,  Türk Patent ve Marka Kurumunun uzmanlar görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 45 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 25 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 50 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süresi

Ön test

1

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kavramı

1

Markalar ve Başvuru Prosedürleri

2

Marka Tescil Sonrası İşlemler Ve Markaların Uluslararası Tescili

2

Marka Uygulama Eğitimi

3

Coğrafi İşaret Başvurusu

3

Tasarım

3

Tasarım Uygulama Eğitimi

3

Patent Sistemine Giriş

1

Patent Başvurusu Üzerindeki Hak Tesisi ve Patent Teşvikleri

2

Uluslararası Patent Başvurusu (Pct Sistemi) ve Avrupa Patent (Epc Sistemi)

3

Patent Veri tabanlarının Kullanımı

2

Patent Araştırmasına İlişkin Örnek Uygulamalar

2

Ölçme Değerlendirme (Sınav)

2

Toplam(Saat)

30

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ