ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

TEMEL ROBOTİK KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI:

 

Temel Robotik Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

2.ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin eğitimde robotların kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Robotların eğitimde kullanımının tarihini açıklar.
 • Robotların eğitiminde güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Eğitimde robotik teorilerin uygulamalarını yapar.
 • Eğitimde robotların kullanımının sınırlılıklarını açıklar.
 • Robotların eğitimde kullanımına dair öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Bilgi işlemsel düşünme becerisini ve temel bileşenlerini analiz eder.
 • Unplugged etkinleri kullanır.
 • Algoritma ve akış diyagramı oluşturur.
 • İkili sayı sistemlerini açıklar.
 • ASCII dönüşümünü yapar.
 • Robotların donanım ve yazılım bileşenlerini tanır
 • Kablolu veri aktarma yöntemlerini gösterir.
 • Kablosuz veri aktarma yöntemlerini gösterir
 • Servo motorları kullanarak hareket kontrolü yapar.
 • Tut-kaldır-bırak robot etkinliğini yapar.
 • Renk algılama, nesne algılama, dokunma-durma, mesafe sensörlerini kullanır.
 • Çizgi izleyen robot etkinliğini yapar.
 • Koşullar, mantıksal operatörler ve karar verme yapılarını kullanır.
 • Nesneleri ayrıştıran robot etkinliğini yapar.
 • Park sensörlü robot araba etkinliğini yapar.
 • Engelden kaçan robot etkinliğini yapar.
 • Ders tasarımı yapar,
 • Bir dersi yenilikçi yapan özellikleri açıklar.
 • Karmaşık problemlerin çözümü için tasarım, yineleme, prototip geliştirme adımlarını kullanır.
 • Bir dersi yenilikçi yapan unsurları örneklerle açıklar.
 • Hata ayıklama tekniklerini uygular.
 • Bir hedef doğrultusunda işbirliği yapma becerisini kullanır. 
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Etkili zaman yönetimi tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler
 • Türkiye ve dünya gündemini takip eder.

 

3.  ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

A. MESLEKİ BİLGİ

    A1 Alan Bilgisi

    A2 Alan Eğitimi Bilgisi

 

B.MESLEKİ BECERİ

    B1.Eğitim Öğretimi Planlama

    B2.Öğrenme Ortamları Oluşturma

    B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

 

C. TUTUM VE DEĞERLER

     C3. İletişim ve İş Birliği

     C4.Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

        Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

 5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler ve idareciler.

 

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Bu faaliyet Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre merkezi ve/veya mahalli olarak yürütülecektir.
 • Eğitim görevlileri olarak bu konularda donanımlı akademisyen, idareci, uzman ya da öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar, etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Eğitimin açılabilmesi için kursiyer sayısının en az 1/4’ü kadar programlanabilir ve eğitim ortamlarında kullanıma uygun robot kiti kursiyerlerin kullanımı için hazır bulundurulur.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her bir eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

 

 

 

 

 

7. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

KONULAR

Süre(Saat)

 • Başlarken
  • Buz kırıcı tanışma ve kaynaştırma etkinliği
  • Robotik bilimi, tarihi, güncel gelişmeler, eğitiminde kullanımı

1

 • Bilgi işlemsel düşünme becerisi
  • Bilgi -İşlemsel Düşünme becerisi, bileşenleri
  • Unplugged etkinlikler

2

 • Algoritma ve akış diyagramı
  • İkili sayı sistemi ve ASCII dönüşümü
  • Algoritmik bulmacalar
  • Algoritmaya ve akış diyagramı oluşturma

2

 • Temel hareketler
  • Robot donanımsal bileşenlerini ve yazılım ara yüzünü tanıma
  • Kablolu ve/veya kablosuz veri aktarım yöntemleri
  • Servo motorlar, Hareket kontrolü, dönme-durma
  • Tut-kaldır-bırak robot etkinliği

4

 • Sensör kullanımı
  • Renk algılama, nesne algılama, dokunma-durma
  • Çizgi izleyen robot yapım etkinliği
  • Koşullar, mantıksal operatörler ve karar verme yapıları
  • Nesneleri ayrıştıran robot etkinliği

4

 • Gelişmiş uygulamalar
  • Algılama, tepki verme
  • Park sensörlü robot araba etkinliği
  • Akıllı hareketler
  • Engelden kaçan robot etkinliği 

6

 • Ders tasarımı yapma
  • Robotların eğitimde kullanım örnekleri, öğretim yöntem ve teknikleri
  • Arka plan araştırması yapma
  • Bir dersi yenilikçi yapabilme
  • Örnek ders planı hazırlama

4

  • Karmaşık problemlerin çözümüne yönelik robot tasarımı yapma
  • Görevleri planlama
  • Hata ayıklama
  • Ders planlarının sunulması

5

Ölçme Değerlendirme

2

Toplam

30

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ