ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

DERS KİTABI-YAZILI MATERYAL HAZIRLAMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Ders Kitabı-Yazılı Materyal Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Ders kitapları ile eğitim araçlarının hazırlanması ve incelenmesine ilişkin hukuki mevzuatı bilir.
 • Hazırlanan ders kitabının-yazılı materyalin içeriğini inceleme kriterlerini söyler.
 • Ders kitabı-yazılı materyal hazırlarken öğretim programına uygun metinler oluşturur.
 • Öğretim programları çerçevesinde hazırlanan metinleri; amaçlar, açıklamalar, kazanımlar, öğrenme ve öğretme etkinlikleri açısından inceler.
 • Ders kitabı ve yazılı materyal hazırlarken dil ve anlatım kurallarını uygular.
 • Ders kitabının-yazılı materyalin öğrenme-öğretme ve değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu bilir.
 • Ders kitabı-yazılı materyal hazırlarken teknik, tasarım ve düzenlenme kriterlerini uygular.
 • Ders kitabı-yazılı materyal hazırlamaya ilişkin teknik şartname hazırlar.
 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Etkinliğin süresi 30 ders saatidir.

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Bu etkinlik, yönetici ve öğretmenleri “Ders Kitabı-Yazılı Materyal Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlisi olarak; “Ders Kitabı-Yazılı Materyal Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” konusunda uzman akademisyen ya da bu konuda hizmetiçi eğitimler veren uzman/rehber öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyalle desteklenecektir.
 • Eğitim, konferans oturma düzeninde olan eğitim ortamında yapılacaktır.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 40 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 25 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 50 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.
 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre

(Saat)

Ön Test

1

Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının Hazırlanması ve İncelenmesine İlişkin Hukuki Mevzuat

4

Ders Kitabında İçerik

 • Dersin Öğretim Programı
 • Ders Kazanımları
 • Öğrenme Süreci
 • Hazırlık Çalışmaları
 • Değerlendirme Aşamaları

4

Ders Kitabında Dil, Anlatım ve Üslup

 • Metin Yapısı
 • Metin Açıklanması
 • Yanlış Bilgi ve Eksik bilgi
 • Düzeye Uygunluk
 • Cümle ve Kelime Yapıları
 • Dil Bilgisi Kuralları-Noktalama ve Yazım Kuralları

7

Ders Kitabında Öğrenme, Öğretme ve Ölçme Değerlendirme

 • Muhakeme ve Yaratıcı Düşünme
 • Zihinde Yapılandırma
 • Üst Düzey Düşünme Becerileri
 • Konuların İşlenişi
 • Değerlendirme Soruları
 • Süreç Değerlendirme Teknikleri

6

Ders Kitabında Teknik, Tasarım, Düzenleme ve Teknik Şartname

 • Teknik Şartname Hazırlanması
 • Görünüş
 • Renk
 • Baskı Özellikleri
 • Ön, Arka, Sırt ve İç Kapakların İncelenmesi
 • İkonografik Sistem
 • Sayfa Yapıları, Boyutları ve Yazı Büyüklükleri
 • Görsel Unsurların İncelenmesi
 • Çekicilik Unsurları

6

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)

2

Toplam

30

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ