ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

3D YAZICI İLE TASARIM VE ÜRETİM KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

 

3D Yazıcı ile Tasarım ve Üretim Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

Bu faaliyet; Makine Teknolojisi alanı öğretmenlerine “3D Yazıcı ile Tasarım ve Üretim” konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 • Endüstriyel tasarım ve markalaşmanın önemini örneklerle açıklar.
 • Prototiplime ve tersine mühendislik yöntemlerini açıklar.
 • 3 D yazıcılar ve çalışma prensiplerini açıklar.
 • Taslak model oluşturma işlemlerini yapar.
 • Modeli bilgisayar ortamında tasarlama işlemlerini yapar.
 • CAD datalarını makinaya uygun (STL) dataya dönüştürme işlemini yapar.
 • CAD datalarını makinaya gönderme ve modelin tablaya uygun koordinatlarla yerleştirilmesi işlemini yapar.
 • Prototip makinalarının bakımı, makinede çalışma güvenlik tedbirlerini açılar.
 • Makinede kullanılan ana ve bağlayıcı malzemeleri tanır.
 • Prototip modelleme inşası aşamalarını açıklar.
 • Prototip modelin tezgâhtan alınması, temizlenmesi ve ürün analizi işlemlerini yapar.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

 

 1. MESLEKİ BİLGİ

  Al. Alan Bilgisi

A2. Alan Eğitimi Bilgisi

 

 

 1. MESLEKİ BECERİ

Bl. Eğitim Öğretimi Planlama

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

 

 1. TUTUM VE DEGERLER

C3. İletişim ve İş Birliği

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Faaliyetin süresi 30 ders saati / 5 gün olacaktır.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

Makine Teknolojisi alanı öğretmenleri

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Eğitim görevlisi olarak; “3D Yazıcı ile Tasarım ve Üretim” konusunda uzman akademisyen ya da bu alanda hizmet içi eğitimler veren uzman / öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Kursiyer sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecektir.
 • Eğitim, merkezi / mahalli olarak düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim ortamı kursiyerlerin etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Kursiyer sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre (Saat)

Endüstriyel Tasarım ve Markalaşma

2

Prototiplime ve Tersine Mühendislik Yöntemleri

2

3 D Yazıcılar ve Çalışma Prensipleri 

2

Taslak Model Oluşturma

2

Modeli Bilgisayar Ortamında Tasarlama

4

CAD Datalarını Makinaya Uygun (STL) Dataya Dönüştürme

2

CAD Datalarını Makinaya Gönderme ve Modelin Tablaya Uygun Koordinatlarla Yerleştirilmesi

4

Prototip Makinalarının Bakımı, Makinede Çalışma Güvenlik Tedbirleri,

Makinede Kullanılan Ana ve Bağlayıcı Malzemeler

2

Prototip Modelleme İnşası Aşamaları

4

Prototip Modelin Tezgâhtan Alınması Temizlenmesi ve Ürün Analizi

4

Ölçme ve değerlendirme

2

Toplam

30

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ