ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

WEB 2.0 ARAÇLARINI TANIMA VE BU ARAÇLARLA İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ

 

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Bilgisayar – Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu

EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI  

Bu eğitim faaliyeti öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını tanıma ve sınıf ortamında en çok kullanılan Web 2.0 araçlarını kullanarak, Eğitimde İçerik Geliştirme hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti tamamlayan her kursiyer;

 

 • Eğitim ve öğretim teknolojisine ilişkin kavramları örneklerle açıklar.
 • Teknolojinin hayatımızdaki yerini örneklerle açıklar.
 • Teknolojinin öneminin farkındadır.
 • Web 2.0 araçlarını tanır.
 • Web 2.0 araçlarını sınıflandırır.
 • Web 2.0 araçlarını kullanmaya isteklidir.
 • Web 2.0 araçlarını kullanarak dersin tasarımını yapar.
 • Web 2.0 araçları ile yazılı ve görsel eğitim içeriği oluşturur.
 • Hazırladığı eğitim içeriğini kullanır.
 • İçerik geliştirme konusunda görev ve sorumluluk alır.
 • Web 2.0 araçlarıyla yazılı ve görsel eğitim içeriklerini geliştirir.
 • İçerik hazırlama standartlarını ve konuları açıklar.
 • Ders içeriklerini eğitim programına uygun olarak oluşturur.
 • İçerik oluştururken özgün ve yaratıcıdır.
 • Oluşturulan içerikleri değerlendirir.
 • Kişisel ve meslekî becerilerini geliştirmeye isteklidir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Öğrenme öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Alanında kendini geliştirmenin, etik bir sorumluluk olduğunu savunur.
 • Öğretim sürecini planlarken millî ve manevi değerleri dikkate almaya isteklidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ  :   

            Etkinliğin süresi 30 ders saatidir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ;

Konu Dağılım Tablosu

Konular

Süre (Saat)

Öğretim Teknolojileri ve İçerik Geliştirme Esasları ve Uygulamaları

 • Teknoloji’nin hayatımızdaki yeri
 • Web 2.0 araçlarının tanıtılması
 • Web 2.0 araçlarının sınıflandırılması
 • Dersin tasarımı ve geliştirilmesi (Senaryo hazırlanması)

2

Yazılı ve görsel eğitim içeriklerini hazırlamak için Web 2.0 araçları tanıma ve içeriği hakkında bilgi verme

 • Kahoot
 • Padlet
 • Eba
 • Flippedclassrom
 • Arttırılmış gerçeklik uygulamaları (Quıver 3d, Anatomy 4D, Animal 4D+, Elements 4D by DAQRI, iSolarSytemAR, Spacecraft 3D vb.)
 • Remind
 • Seesaw
 • Mindmeister
 • Voscreen
 • Prezi
 • Articulate
 • Edpuzzle
 • Classdojo
 • Pliccers
 • Bookpress

8

 • Flipquiz
 • Educreations
 • Blendspace
 • Todaysmeet
 • Weebly
 • Wordart (Tagul)
 • Canva
 • QR Code Reader and Creator
 • Glogster

 

Web 2.0 araçlarıyla yazılı ve görsel eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve Uygulamaları

 • İçerik hazırlama standartlarının/formatlarının belirlenmesi
 • Konunun belirlenmesi
 • Ders senaryosunun/eğitim programına uygun olarak oluşturulması
 • Gerekli içeriklerin toplanması
 • İçeriklerin oluşturulması
 • Oluşturulan içeriğin test edilmesi ve değerlendirilmesi

17

Ölçme ve Değerlendirme

2

Toplam

30

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ