ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

KISA FİLM VE ÇEKİM TEKNİKLERİ KURSU

 1. ETKİNLİĞİN ADI

 

Kısa Film ve Çekim Teknikleri Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

Bu faaliyet; Grafik ve Fotoğraf, Bilişim Teknolojileri, Radyo-Televizyon, Sanat ve Tasarım alanları öğretmenlerinin sektörde bilgisayar destekli Kısa Film ve Çekim Tekniklerinde uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu faaliyeti başarıyla tamamlayan her kursiyer;

 

 • Sinema / Kısa Film / Videonun tarihsel gelişimini açıklar.
 • Sinema / Kısa Film / Videonun önemini ve mantığını açıklar.
 • Deneysel kısa film oluşturur.
 • Sinematografi ile ilgili kavramları kullanır.
 • Örnek kısa filmlerin sinematografi incelemeleri yapar.
 • Çekim tekniklerini uygular.
 • After Effects Programını kullanır.
 • Dış mekân çekimleri yapar.
 • After Effects Programında montaj yapar.
 • After Effects Programında efektler hazırlar.
 • Render ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
 • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

 

 1. MESLEKİ BECERİ

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

 

 1. TUTUM VE DEGERLER

C3. İletişim ve İş Birliği

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ     

 

Faaliyetin süresi 60 ders saati / 12 gün olacaktır.

 

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

Grafik ve Fotoğraf, Bilişim Teknolojileri, Radyo-Televizyon, Gazetecilik, Sanat ve Tasarım alanı öğretmenleri

 

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Eğitim görevlisi olarak; “Kısa Film ve Çekim Teknikleri” konusunda sektör deneyimi olan, tecrübeli uzman veya akademisyen görevlendirilecektir.
 • Kursiyer sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Eğitim, merkezi / mahalli olarak gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim; kursiyer sayısı kadar bilgisayar, 1 öğretmen bilgisayarı, 1 projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahtanın bulunduğu ağ bağlantılı bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim ortamı kursiyerlerin etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Kursiyer sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 

                                 

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Ders Saati

Sinema / Kısa Film / Videonun Tarihsel Gelişimi, Önemi ve Mantığı

4

Deneysel Kısa Film

2

Sinematografi

5

Örnek Kısa Filmlerin Sinematografi İncelemeleri

1

Çekim Teknikleri

7

After Effects Programı

14

Dış Mekân Çekim

8

After Effects Programında Montaj

8

After Effects Efektler

6

Render

3

Ölçme ve Değerlendirme

2

 Toplam

60

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ