ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Masal Anlatıcılığı Eğitimi Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda  görev yapan öğretmenlerin "Masal Anlatıcılığı " konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Masal ve masalın diğer türlerden farkları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Geleneksel masal anlatıcılığının önemini açıklar.
 • Masal anlatıcılığı yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Masal anlatımında tekerleme ve ara sözlerin önemini açıklar.
 • Masal anlatımında dil kullanımın önemini açıklar
 • Masal ve dinleyici ile bağ kurmanın önemini örneklerle açıklar.
 • Masalın eğitsel işlevini açıklar.
 • Çocuğun yaş özelliklerine göre masalı nasıl seçeceğini açıklar.
 • Çocuğu masalın içine alma tekniklerini uygular.
 • Masal anlatımında ses, nefes ve beden kullanımının önemini açıklar.
 • Masal anlatımında müziğin önemini açıklar.
 • Masalda ve masal anlatımında ritmin önemini açıklar.
 • Masal anlatımında ritim,dans, devinim ile ritmik oyunlar tasarlar.
 • Masal anlatımında oyunun yerini açıklar.
 • Masal anlatımında diksiyon ve tonlamaya dikkat eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

 

 

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER
 1. MESLEKİ BİLGİ

A1. Alan Bilgisi

B.  MESLEKİ BECERİ

      B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C.  TUTUM VE DEĞERLER

      C3. İletişim ve İş Birliği

      C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

4.  ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 18 ders saatidir.

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığa bağlı okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Eğitim görevlisi olarak "Masal Anlatıcılığı Eğitimi" konusunda uygulayıcı uzman, masal anlatıcısı/eğitmeni, uzman akademisyen ya da bu konuda hizmetiçi eğitimler veren öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların çember formunda oturup etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyet merkezi, mahalli olarak düzenlenecektir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

         Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre

 

Masalla Tanışma,Masallara Dair Kavramlar

 

 

2

Gelenekten Geleceğe Masal Anlatıcılığı

 

 

2

Anadolu Masallarının İçerik ve Biçim Açısından İncelenmesi

 • Masal Anlatımı
 • Tekerleme, Ara Söz ve Formeller
 • Masal ve Eğitim
 • Dil ve Üslup

 

 

2

İletişim, Masallarda Bağ Kurma ve Bağlam

 • Anlatıcının Kendisi, Dinleyici ve Masalla Bağ Kurma Etkinliği

 

 

 

2

Masal Anlatmaya Hazırlanma

 • Hikâye Merdiveni Tekniği
 • Hikâye Haritası Tekniği
 • Masal Kahramanlarıyla Tanışalım
 • Masal Defteri Hazırlama

 

2

Masal Anlatmaya Hazırlanma

 • Masal Mekânını Kuş Bakışı Çizme
 • Masal Mekânını Gezdirme
 • Masallarda Betimleme ve İmgeleme Tekniği
 • Masallar ve Duyular (Dokunma, Görme, Koklama, Tatma, İşitme)

 

 

2

Beden, Ses ve Ritim Kullanımı

 

 

 

2

 

Masal Anlatımları ve Değerlendirme

 

4

Toplam

18

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ