ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

STEM TEMEL SEVİYE EĞİTİMİ

 Eğitim Programları için tıklayınız.

1. ETKİNLİĞİN ADI   

    STEM (Temel Seviye) Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

    Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer ;

 • STEM hakkında genel bilgi edinir.
 • Dünyadaki STEM uygulamalarını bilir.
 • STEM Materyal Tanıtımı ve Laboratuvar Kurulumu konusunda bilinçlenir.
 • Bilimsel Bilgi ve Beceriler konusunu kavrar.
 • 5E Yaklaşımını kavrar.
 • Proje Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Sorgulama Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Modelleme konusunda bilinçlenir.
 • Bağlam Temelli Öğrenmeyi kavrar.
 • STEM’in derslere entegre edilmesini kavrar.

 

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

    Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

 

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

    Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan Fen ve Teknolojileri, Matematik, Biyoloji,      Fizik, Kimya, Sınıf, Okul Öncesi, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri.

 

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Bu etkinlik; belirtilen branşlardaki öğretmenlerin STEM eğitimi hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Eğitim görevlileri olarak “STEM Eğitimi”  konusunda uzman akademisyenler, STEM Eğitici Eğitimi Kursunu bitirmiş ya da bu  konuda hizmet içi eğitimler veren uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 40 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 •    Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 20 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 40 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

 

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

Konuların Dağılım Tablosu

 

Konular

SÜRE

Ön test

1

STEM Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

 • STEM Eğitimi ve hedefleri
 • Tasarım odaklı düşünme teknikleri
 • Öğrenci motivasyonu ve özgüven artırma yöntemleri

 

2

Dünyada STEM Eğitimi Uygulamaları

 • Dünyada STEM Eğitimi
 • Dünyada STEM Eğitimi uygulamaları örnekleri.
 • STEM Eğitimi tasarımlarının dünyadaki yeri ve önemi

 

 

1

STEM Eğitimi Materyal Tanıtımı

 • STEM materyallerinin tanıtımı
 • STEM materyal tasarımı ve aşamaları
 • STEM uygulamalarının pedogojik etkisi

 

 

2

Bilimsel Bilgi ve Beceriler

 • Bilimin doğası
 • Bilim okuryazarlığı
 • Bilimsel süreç becerileri
 • Eleştirel düşünme

 

4

5E Yaklaşımı

 • 5E yaklaşımı nedir?
 • 5E yaklaşımının disiplinler arası kullanımına örnekler

 

4

Proje Tabanlı Öğrenme

2

Sorgulama Tabanlı Öğrenme

2

Modelleme

 • Matematiksel modelleme
 • Modellerin sınıflandırılması
 • Fen bilimlerinde modellerin yeri

 

4

Bağlam Temelli Öğrenme

 • Bağlam temelli öğretim nedir
 • Bağlam temelli öğretimde bağlamın kullanımı
 • Bağlamların yazılması

 

4

STEM’in Eğitiminin Derslere Entegre Edilmesi

 • STEM STEM laboratuvar ve merkezinin tanıtımının yapılması, öğrenci katılımının sağlanması, okula uygulanma esas ve prosedürleri hakkında bilgi.
 • STEM materyallerinin ilgili alan derslerinde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen, Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım) kullanım alanları ve örnek öğretim programı

 

 

2

Ölçme ve Değerlendirme

2

 

Toplam

 

30

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ