EĞİTİMLERİMİZ

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

STEM İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ

STEM İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ

 Eğitim Programları için tıklayınız.

1. ETKİNLİĞİN ADI   

    STEM (İleri Seviye)  Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

    Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer ;

 • STEM Eğitiminin eğitimde yeri ve önemini kavrar.
 • Hesaplamalı düşünme konusunda bilinçlenir.
 • STEM Eğitiminde kodlamayı kavrar.
 • Robotiğe giriş konusunu kavrar.
 • Etkili sunum tekniklerini uygular.
 • STEM Eğitiminde ölçme ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • STEM Eğitiminin atölye uygulamalarını yapar.

 

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

    Faaliyetin süresi 40 ders saatidir.

 

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

    Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan Fen ve Teknolojileri, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sınıf, Okul Öncesi, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinden STEM Temel Seviye kursunu bitirenler.

 

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Bu etkinlik; belirtilen branşlardaki öğretmenlerin STEM eğitimine ilişkin temel seviyede aldığı bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uygulamaya dönük olarak bilgi becerilerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla  hazırlanmıştır.
 • Eğitim görevlileri olarak “STEM Eğitimi”  konusunda uzman akademisyenler, STEM Eğitici Eğitimi Kursunu bitirmiş ya da bu  konuda hizmet içi eğitimler veren uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 40 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 •    Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 20 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 40 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

 

 

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

Konuların Dağılım Tablosu

 

Konular

SÜRE

Ön test

1

Hesaplamalı Düşünme

4

3D Yazıcılar ile Modelleme

4

STEM Eğitiminde Kodlama

 • Temel kodlama becerileri
 • Kodlama ortamlarının tanıtılması
 • Algoritma
 • Koşul blokları
 • Döngü blokları

 

5

Robotiğe Giriş

 • Akıllı tuğla kullanımı
 • Servo motor kullanımı
 • Sensörlerin kullanımı
 • Robotik yazılımlarının kullanımı
 • Robotik sistemlerinin giriş çıkış bağlantılarının yapımı

 

6

Etkili Sunum Teknikleri

 • Farklı sunum programlarının tanıtımı ve kullanımı
 • Simülasyonlar
 • Web 2.0 araçlarının tanıtımı

 

4

STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme nedir ve STEM Eğitiminde ölçme
 • Alternatif ölçme araçları ve özellikleri
 • Değerlendirme türleri ve rubrik

 

4

STEM Atölye Uygulamaları

 • Algoritma ve kodlama atölyesi
 • Modelleme yazılımı atölyesi
 • Robotik atölyesi
 • Çevre eğitimi atölyesi
 • İletişim sistemleri atölyesi
 • Somut model oluşturma atölyesi
 • Enerjinin dönüşümü ve kullanımına yönelik atölye
 • Simülasyon atölyeleri
 • Sunum atölyeleri
 • Eğitsel oyun atölyesi

 

10

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)

2

 

Toplam

 

40