EĞİTİMLERİMİZ

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

YAPI SETLERİ İLE TASARLAMA

YAPI SETLERİ İLE TASARLAMA

Eğitimin Adı

Yapı Setleri İle Tasarlama

Eğitimin Amacı

Bilim ve tekniğin gelişimi, 21. yüzyılla beraber baş döndürücü bir hıza ulaştı. Yeniliğin, değişimin üreticisi olmak, hem bireysel bazda hem de toplumsal alanda önemli bir konu. Modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak bireylerin yetişmesinde eğitim metotlarının niteliği büyük önem taşıyor. Kişiye yaratıcı düşünme ve pratik şekilde sorun çözme becerisi kazandırmada önemli yere sahip olan yapı setleri ile bu düşünceyi çocuklara aktarıyoruz. Setler, fen, mühendislik, teknoloji ve matematik konularını teorik olmaktan çıkarıp gerçek hayata taşıyor.  Yapı setleri genelde gerçek hayatta kullanılan mühendislik projelerinden oluşmaktadır. Projenin küçük parçalar halinde üretilip birleştirilmesi yani montaj mantığını öğreten mühendisliğe dair oluşum sırasını ve mantığını sunan bir eğitim modelidir.

Yapı setler aynı zamanda gelişim açısından ve el-göz koordinasyonu açısından çocukları geliştiren bir sistemdir. El-göz koordinasyonu gelişimi için yapılan uygulamalar, parmakların etkin şekilde kullanımı, denge, bilek kontrolü gibi beden hâkimiyeti konuları üzerine yoğunlaşmakta. Bu kapsamda, bazı günlük aktiviteleri çocuğun kendi başına yapmasına izin vererek gelişimi destekliyor. Set içindeki parçaları tutmak, onları anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirmek gibi hareketler, ellerin ve gözlerin uyum içinde çalışmasını destekleyecektir.

Üstelik elde edilecek tek kazanım bu değil. Yapı setleri, yaratıcı, analitik düşünme becerisi edinmede, bilim ve teknik alanlarındaki temel bilgilerin kavranmasında da son derece etkilidir.

Eğitimin Amacı:

IQ'larını artırmada etkilidir.

Duyuların gelişimini artırır.  

Problem çözme becerileri gelişir.

Gelişmiş yaratıcılıkları artar.

Duygusal ve sosyal gelişim hızlanır.

Geliştirilmiş konsantrasyon süresi uzar.