ATÖLYELER

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

Yapı Setleri Atölyesi

Yapı Setleri Atölyesi

Bilim ve tekniğin gelişimi, 21. yüzyılla beraber baş döndürücü bir hıza ulaştı. Yeniliğin, değişimin üreticisi olmak, hem bireysel bazda hem de toplumsal alanda önemli bir konu. Modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak bireylerin yetişmesinde eğitim metotlarının niteliği büyük önem taşıyor. Kişiye yaratıcı düşünme ve pratik şekilde sorun çözme becerisi kazandırmada önemli yere sahip olan yapı setleri ile bu düşünceyi çocuklara aktarıyoruz. Setler, fen, mühendislik, teknoloji ve matematik konularını teorik olmaktan çıkarıp gerçek hayata taşıyor.  Yapı setleri genelde gerçek hayatta kullanılan mühendislik projelerinden oluşmaktadır. Projenin küçük parçalar halinde üretilip birleştirilmesi yani montaj mantığını öğreten mühendisliğe dair oluşum sırasını ve mantığını sunan bir eğitim modelidir.

Yapı setler aynı zamanda gelişim açısından ve el-göz koordinasyonu açısından çocukları geliştiren bir sistemdir. El-göz koordinasyonu gelişimi için yapılan uygulamalar, parmakların etkin şekilde kullanımı, denge, bilek kontrolü gibi beden hâkimiyeti konuları üzerine yoğunlaşmakta. Bu kapsamda, bazı günlük aktiviteleri çocuğun kendi başına yapmasına izin vererek gelişimi destekliyor. Set içindeki parçaları tutmak, onları anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirmek gibi hareketler, ellerin ve gözlerin uyum içinde çalışmasını destekleyecektir.

Üstelik elde edilecek tek kazanım bu değil. Yapı setleri, yaratıcı, analitik düşünme becerisi edinmede, bilim ve teknik alanlarındaki temel bilgilerin kavranmasında da son derece etkilidir.

Yapı Setlerimiz;
Fischertechnik

Bu eğitim seti , geleceğin makinistleri, teknisyenleri ve mühendisleri için idealdir: Bir tahrik mili veya manuel şanzıman nasıl çalışır? Gezegen dişli nedir? Nasıl istikrarlı bir köprü inşa ediyorsunuz? Eğitim yapım setimiz bu ve diğer temel soruları 30 farklı model kullanarak cevaplar. Set, fizik, teknoloji ve doğa bilimleri gibi STEM alan müfredatıyla ilgili konuları sunar ve öğrencilerin mekanik ve teknik ilkeler hakkında temel bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Mekanik 2.0, denetimli ve denetlenmeyen öğrenmede kullanılabilir ve birçok okulda halihazırda kullanılmaktadır.

Yenilikçi fischertechnik öğrenme materyalleri teknik konseptleri pratik bir şekilde öğretmenize ve onları ortaokul ve üniversite öğrencilerine veya çıraklara tanıtmanıza yardımcı olur. Öğretmen ve öğretim materyalleri ile birlikte verilen öğretici aktivite kitapçığı, dersleri hızla hazırlamanıza yardımcı olmak için ekran modelleri ve görevler sunar, çözümler, broşürler ve kopya şablonlarıyla ilgili problemleri içerir. 

kaynak https://robokids.com.tr/

Vex Robot

Atölyemizde VEX Robotic kullanılarak öğrencilerimizin  bir robotu başından sonuna kadar tasarlayarak yönetebilmesini, ve tasarlanan robota istenilen  işi yaptırabilmesi amaç edinilmiştir. VEX ile öğrenci basit makineleri, makineler arasındaki ilişkiyi, birleşik basit makine oluşturmayı, DC Motorları görerek uygulayarak öğrenme imkânı bulur. Sensörler ve programlama ile alakalı terminolojiyi öğrenip programlama becerilerini geliştirerek mühendislik tasarım sürecinden faydalanmaları sağlanır. Öğrenciler , robot oluşturmak için ekip halinde çalışarak bir mühendis gibi sorun çözme becerilerini geliştirir.

VEX Robotic öğrenciler tarafından Yapı Setleri atölyesinde tasarlandıktan sonra Robotik Kodlama atölyesinde kodlaması yapılmaktadır.

Lego Mındstorms

Lego Mindstorms, Lego şirketi tarafından üretilen öğrencilerimizin  kendi başına robot geliştirebilmesine imkan veren  bir teknolojidir.

Lego Mindstorms setinde bir robotun tasarlanabilmesi için gerekli malzemeler mevcuttur. Legolar, sese, ışığa, dokunmaya, mesafeye, duyarlı sensörler ve motorlar bulunmaktadır.

Atölye Kazanımları

IQ'larını artırmada etkilidir.

Duyuların gelişimini artırır.  

Problem çözme becerileri gelişir.

Gelişmiş yaratıcılıkları artar.

Duygusal ve sosyal gelişim hızlanır.

Geliştirilmiş konsantrasyon süresi uzar.