ATÖLYELER

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

Atık Malzemelerle İnovasyon Atölyesi

Atık Malzemelerle İnovasyon Atölyesi

Atık malzemelerle inovasyon atöyemizde öğrenciler kısa vadede; atık malzemelerin değerlendirilmesi konusunda bilinçlendirmek,  öz  güven  ve  motivasyonlarının  artırmak,  el becerilerinin  geliştirmek amaçlanmaktadır. Uzun vadede ise;  Öğrencilerin;  bilimin  doğa  ile nasıl  el ele yürüdüğünü görüp keşfetmelerini,  öğretmenlerin derslerini daha  ilginç heyecanlı kılabilmeleri,  öğrencilerin yeni olasılıklar ile  keşfetme güçleri, yeni  fikirler bulma ve inisiyatif kullanma konusunda kendilerini geliştirmeleri ve daha karmaşık projelerde gerekli yaratıcılık becerileri edinmeleri ve bunu  kullanabilmeleri beklenmektedir.

Atölye Kazanımları

Öğrencilerimizin atık malzemeler konusunda  bilinç kazanması

Özgüven ve motivasyonlarını arttırmak

Yaratıcı fikirler ve beceriler edinmelerini sağlamak

El becerilerini geliştirmek