ATÖLYELER

Geleceğin mucitlerini yetiştiriyoruz...

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama atölyemizde, öğrencilerimizin mekanik, elektronik ve yazılım öğrenmeleri sağlanmaktadır. Atölyemizde VEX Robotic, Arduino, Lego Mindstorms ev3, mBot kullanılarak kodlama eğitimleri verilmektedir.

VEX Robotic

Atölyemizde VEX Robotic kullanılarak öğrencilerimizin  bir robotu başından sonuna kadar tasarlayarak yönetebilmesini, ve tasarlanan robota istenilen  işi yaptırabilmesi amaç edinilmiştir. VEX ile öğrenci basit makineleri, makineler arasındaki ilişkiyi, birleşik basit makine oluşturmayı, DC Motorları görerek uygulayarak öğrenme imkânı bulur. Sensörler ve programlama ile alakalı terminolojiyi öğrenip programlama becerilerini geliştirerek mühendislik tasarım sürecinden faydalanmaları sağlanır. Öğrenciler , robot oluşturmak için ekip halinde çalışarak bir mühendis gibi sorun çözme becerilerini geliştirir.

VEX Robotic öğrenciler tarafından Yapı Setleri atölyesinde tasarlandıktan sonra Robotik Kodlama atölyesinde kodlaması yapılmaktadır.

Vexcode modkit robotc gibi programlar ile grafiksel yazılım dillerini kullanarak oluşturulan elektro-mekanik sistemleri kodlamaları sağlanmaktadır.

Lego Mindstorms ev3

Lego Mindstorms, Lego şirketi tarafından üretilen öğrencilerimizin  kendi başına robot geliştirebilmesine imkan veren  bir teknolojidir.

Lego Mindstorms setinde bir robotun tasarlanabilmesi için gerekli malzemeler mevcuttur. Legolar, sese, ışığa, dokunmaya, mesafeye, duyarlı sensörler ve motorlar bulunmaktadır.

Öğrenciler Legoları birleştirerek robotun mekanik yapısını,  sensörler ve mikroişlemci sayesinde robotun elektronik bölümünü ve blok kodlama ile sürükle bırak yöntemiyle robotun programlanması kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Mbot

Mbot , temel elektronik ve robotik altyapısında, kolay öğrenilebilir ve programlanabilir özelliği ile öğrencilerin el becerisini geliştirmesine ve kodlama yeteneğinin artırılması için geliştirilmiş bir robotik kittir.

Öğrenciler , mBlock programı kullanarak robotlarını kendileri kodlayıp istedikleri görevlerde kullanabilmektedir. Mbot sayesinde engellerden kaçan , çizgi izleyen, mesafe ölçen, ve daha birçok işi yerine getirebilen robotlar programlanmaktadır.

Arduino

Kullanımı yazılım ve donanıma dayanan açık kaynak kodlu bir elektronik platformdur. Arduino kartlarının üzerinde giriş ve çıkış pinleri bulunmaktadır, giriş pinleri ile analog yada dijital çıkışlı sensörlerden gelen verileri Arduino kartlarına aktarılarak çeşitli işlemler gerçekleştirebilir. Çıkış pinleri üzerinden  motor kontrol kartlarına, led sürücülerine , diğer çıkış birimlerine çıkış sinyalleri sağlar.

Öğrenciler arduino ile birçok interaktif projeler yapabilmektedir.Örnek olarak engelleri algılayan robotlar,otomasyon sistemleri, akıllı ev sistemleri, akıllı robotlar ve daha bir çok proje yapabilmektedirler.


Atölye Kazanımları;

Sistematik düşünme

Problem çözebilme

Analitik düşünme

El becerileri ve motor becerileri geliştirme

Robot ve sensörlerin çalışma mantığını öğrenme

Algoritma mantığını kavrama

Mühendislik becerilerini öğrenme gibi kazanımlar elde ederler.